Dorothy McGowan, 1960s, photo by William Klein
via modelhaus

Dorothy McGowan, 1960s, photo by William Klein

via modelhaus